Zaufali nam

Image

Obsługujemy od kilku lat potrzeby transportowe:

Urząd Marszałkowski w Opolu
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Przewozy Regionalne -Pollregio
Politechnika Opolska
Uniwersytet Opolski
Intercity
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
4 Oddział Gospodarczy Wojska Polskiego z Gliwic
UNI Opole drużyna siatkówki
Zespół PECH MDK Opole
Baltic HR - UAB "EUROPEAN COACH SERVICE" - Litwa 
FESTTOUR INTERNATIONAL APS - Dania
Akademia Podlaska
Gminy: m.in. Miedźna, Łapsze Niżne, Pakosławice, Jabłoń,
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Biura turystyczne:
Almatur, Conti, Marek, Stachura, Sindbad, Santiago, Panorama, Rapido, Riviera, Inventum, Arkadia i wiele wiele szkół, parafii, związków wyznaniowych i osób prywatnych

Image
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Image