Rodo

RODO

Szanowni Państwo

z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) firma Omega - Smak Podróży Aneta Zielony dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Omega - Smak Podróży Aneta Zielony z siedzibą w Ochodzach (46-070), ul. Stawowa 9, NIP: 7722059503 , REGON: 160147650 tel. +48 888736232, e-mail: biuro@smakpodrozy.com.pl, a ponadto, że:

* dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym Omega - Smak Podróży Aneta Zielony  zamierza zawrzeć lub zawarł umowę;

* podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora - umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem  (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);

* przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu;

* dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;

* dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz Omega - Smak Podróży Aneta Zielony outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego;

* informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

* informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

* podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;

* dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej na terenie Unii Europejskiej i nie są udostępniane hostingodawcom;

* dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;

* kopię przetwarzanych danych osobowych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres e-mail: biuro@smakpodrozy.com.pl

Omega - Smak Podróży Aneta Zielony